Disputas: Buru Gilbert Moatshe - Ortopedi

MD. Buru Gilbert Moatshe ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Knee Dislocations: Epidemiology, Biomechanics and Clinical Outcomes.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Bruce Levy, Department of Orthopedics, Mayo Clinic, Rochester, USA
  • 2. opponent: Professor Jon Karlsson, Department of Orthopaedics, Sahlgrenska University Hospital, Mölndal, Sweden
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Chantal Tallaksen, Department of Neurology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Tore Kristian Kvien, Ortopedisk avdeling - Ullevål, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Lars Engebretsen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kneluksasjoner: epidemiologi, biomekanikk og resultater etter kirurgi

Kneluksasjon defineres som en skade av fremre og bakre korsbänd i tillegg til sidebånd og er den alvorligste kneskaden.  Kneluksasjoner som fører til dårlig funksjon dersom det ikke behandles adekvat. Kirurgisk behandling er blitt standard behandling hos de fleste pasienter.

I sin avhandling Knee Dislocations: Epidemiology, Biomechanics and Clinical Outcomes har Buru Gilbert Moatshe og medarbeidere undersøkt langtidsresultater etter kneluksasjoner og kirurgiske teknikker for å bedre resultater etter kirurgi.

Knefunksjon var god, men 42% av pasienter hadde røntgenologisk tegn til artrose etter kirurgi for kneluksasjon. Menisk skader (38%) og brusk skader (28%) er vanlige med kneluksasjoner og kan forklare noen av funnene. Ved bruk av CT og dataprogram fant de at plassering og retning av tunnelene under kirurgi er viktige for  at graftene som skal erstatte de skadde strukturene, ikke blir skadet under kirurgien.. I tillegg fant de at rekkefølgen av stramningen  av leddbåndene under kirurgien har betydning for knefunksjon etter kirurgi.

Budskapet fra studien er at kneleddsartrose forekommer hos 4 av 10 som behandles for kneluksasjoner etter 10 års oppfølging. Planlegging av tunnel plassering og retning, og rekkefølge av straming av leddbånd under kirurgi er viktige for utfall av kirurgi.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 16. feb. 2018 08:42 - Sist endret 16. feb. 2018 08:42