Prøveforelesning: Buru Gilbert Moatshe

MD. Buru Gilbert Moatshe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: High energy knee trauma: Acute assessment and initial treatment.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 16. feb. 2018 08:42 - Sist endret 16. feb. 2018 09:00