Disputas: Kristin Astrid Øystese - Endokrinologi

Cand.med. Kristin Astrid Øystese ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Growth and Aggressiveness in Clinically Non-Functioning Pituitary Adenomas.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior Clinical Lecturer Niki Karavitaki, Institute for Metabolism and System Research, College of Medical and Dental Sciences, University of Birmingham, United Kingdom
  • 2. opponent: Professor Thierry Brue, Aix-Marseille Université, Marseille, France
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kristian Bjøro, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Kirsten Muri Boberg, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jens Bollerslev, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I dette arbeidet vert det presentert informasjon om vekstmønster og vevsmarkørar som kan vere nyttig i behandling og oppfølging av stumme hypofyseadenom.

Hypofyseadenom er godarta svulstar i hypofysen, eit hormonelt organ i skallebotnen. Om lag halvparten av desse svulstane produserer ikkje hormon og blir difor kalla stumme. Enkelte av dei stumme hypofyseadenoma kan vekse seg store, og påverke strukturane omkring. Påverknad av synsnerven gjev grunn til å fjerne svulsten. Det er ingen medisinar tilgjengelege som kan minske svulstane, så kirurgi er den føretrekte behandlinga. Ein stor del av svulstane vil vekse att etter operasjon, og det manglar gode markørar som kan føresjå det kliniske forløpet. Vi undersøkte vekstmønsteret til svulstar som viste ny vekst etter operasjon, og fann at dei hadde konstant eller avtakande vekstrate. Vi såg også på hormonreseptorar i ulike undergrupper av desse svulstane, og fann at dei presenterte ulike mønster av reseptorar. Til sist undersøkte vi to markørar (E-cadherin og N-cadherin) som er knytta til ei endring i vevstype. For hormonproduserande svulstar har denne endringa vist seg å henge saman med eit meir aggressivt forløp. Markørane i dei stumme hypofyseadenoma viste eit anna mønster når det galdt aggressivitet enn det som er funne tidlegare i dei hormonproduserande svulstane.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. juni 2018 09:01 - Sist endret 1. juni 2018 09:01