Prøveforelesning: Kristin Astrid Øystese

Cand.med. Kristin Astrid Øystese ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hypopituitarism - diagnosis and management, present status and future possibilities

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. juni 2018 09:01 - Sist endret 1. juni 2018 09:01