Disputas: Lara Pasovic - Oftalmologi

Cand.med. Lara Pasovic ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Storage of Cultured Retinal Pigment Epithelium for Transplantation.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Assistant Professor Yoshinori Oie, Department of Ophthalmology, Osaka University, Japan
  • Andreopponent: Overlege Dag Fosmark, Øyeavdelingen, HHA, Oslo universitetssykehus HF, Norge
  • Komitéleder: Professor II Trond Buanes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Dekan Frode Vartdal, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Tor Paaske Utheim, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Makuladegenerasjon er den ledende årsaken til blindhet i utviklingsland, og rammer totalt 25 millioner mennesker. Målet for dette doktorgradsprosjektet er å bidra til en ny måte å behandle denne og enkelte andre netthinnesykdommer på. Forskergruppen har utviklet en lagringsmetode som muliggjør transport av spesielle netthinneceller fra sentraliserte dyrkningslaboratorier til klinikker over hele verden. Disse nye teknikkene for lagring av netthinneceller gjør det mulig å frakte cellene dit pasientene er. Slike celler kan deretter transplanteres til personer med netthinnesykdommer for å forbedre synet.

Med dagens behandling er det mulig å bremse sykdomsutviklingen hos noen pasienter, men dessverre finnes det ingen kur. Forskere verden over jobber nå med å utvikle teknikker for å kunne behandle denne tilstanden med transplantasjon av et lag av netthinnen, det såkalte retinale pigmentepitelet. Det er disse cellene som blir ødelagte hos personer med sykdommen makuladegenerasjon.

Øyefaget er ledende innen regenerativ medisin, der man forsøker å fornye eller erstatte ødelagte celler ved å dyrke frem nye i laboratoriet. Slike celler kan deretter transplanteres til personer med netthinnesykdommer for å forbedre synet. For at det skal bli mulig å transplantere disse cellene i store deler av verden, er det nødvendig å utvikle en robust metode for lagring og transport av cellene. For å oppnå dette undersøkte vi først effekten av lagring på dyrkede retinale pigmentepitelceller ved ulike temperaturer. Vi så på overlevelsen av cellene, deres egenskaper og genuttrykk. Deretter forsøkte vi å forbedre lagringsmetoden ved å teste ut over førti tilsetningsstoffer. Vi fant en kombinasjon av stoffer som både øker overlevelsen av cellene og fremmer deres spesialiserte egenskaper. Dette er et skritt på veien mot etablering av en ny behandlingsmetode for enkelte øyesykdommer.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 8. feb. 2018 11:19 - Sist endret 12. feb. 2018 08:42