Prøveforelesning: Lara Pasovic

Cand.med. Lara Pasovic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hypothetical, pre-translational possibilities for curing AMD and other macular dystrophies.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 8. feb. 2018 11:19 - Sist endret 8. feb. 2018 11:19