Disputas: Silje Reiseter - Revmatologi

Cand.med. Silje Reiseter ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mixed Connective Tissue Disease. Results from a Nationwide Norwegian Cohort

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Andrea Doria, Rheumatology unit, Department of Medicine, University of Padova, Italy
  • Andreopponent: Post doc Marie Holmqvist, Unit of Clinical Epidemiology and Rheumatology Unit, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Sverige
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Are Martin Holm, Lungeavdelingen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Hanne Solveig Dagfinrud, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Øyvind Molberg, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin avhandling «Mixed Connective Tissue Disease – Results from a Nationwide Norwegian Cohort» har lege og forsker Silje Reiseter og medarbeidere studert en gruppe pasienter med bindevevssykdommen Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) i Norge. Prosjektet har fokusert på tre hovedområder; mikrovaskulær skade, lungeskade og sykdomsforløp.

De har vist at proteinet Endostatin kan være forbundet med nivået av mikrovaskulær skade i pasienter med MCTD og bindevevssykdommen Systemisk sklerose.  Dette kan bety at måling av Endostatin kan brukes til å skille ut pasienter med mer alvorlige sykdomsmanifestasjoner.

Videre fant de at omtrent 40 % av pasientene med MCTD hadde lungeforandringer og at halvparten av dem hadde økende lungeforandringer over tid. Forandringene i lungene var generelt moderate, men viste seg å være knyttet til høyere dødelighet i denne pasient gruppen. Risiko faktorer for økende lungeforandringer ble identifisert og kan bistå leger i klinikken til å identifisere MCTD pasienter som har behov for tettere oppfølging.

Resultatet av forskningen til Silje Reiseter og medarbeidere viser at MCTD pasienter har et varierende sykdomsbilde, der sykdomsaktiviteten minsker over tid og lunge funksjonen ser ut til å være forbundet med sykdomsaktivitet. Dette betyr at det er en utfordring å følge opp pasienter med MCTD ettersom flere organsystemer må undersøkes og at spesielt lungefunksjon bør undersøkes jevnlig i denne pasientgruppen.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. sep. 2018 11:04 - Sist endret 6. sep. 2018 12:02