Prøveforelesning: Silje Reiseter

Cand.med. Silje Reiseter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New insights into the early diagnosis and treatment of connective tissue diseases

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 6. sep. 2018 10:49 - Sist endret 6. sep. 2018 11:05