Disputas: Johannes Kurt Schultz

MD Johannes Kurt Schultz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Surgical aspects of diverticular disease of the colon – a randomized controlled trial and a cohort study challenging traditional treatment».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Anna Martling, Department of Molecular medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm 
  • Andreopponent: Senior Consultant Roel Hompes, Department of Surgery, Academic Medical Center (AMC), Amsterdam
  • Leder av komiteen: Professor Arild Nesbakken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trygve Holmøy,   Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tom Øresland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kirurg Johannes Kurt Schultz har forsket på kirurgisk behandling av livstruende bukhinnebetennelse utløst av utposninger i tykktarm (perforert divertikulitt). Kikkhullsoperasjon ga ikke bedre resultat enn tradisjonell kirurgi med fjerning av den syke tarmdelen. Videre har han vist at akutt betennelse i tykktarmsveggen (ukomplisert divertikulitt) kan trygt behandles uten antibiotika.

Standardbehandling for perforert divertikulitt (kirurgisk fjerning av den syke tarmdelen med utlagt tarm) er forbundet med alvorlige komplikasjoner. Noen pasientserier har antydet at enkel skylling av bukhulen med kikkhullsoperasjon kan være bedre. Den norsk-svenske randomiserte SCANDIV studien ble initiert og ledet av gastrokirurger på Ahus og hadde som mål å sammenligne de to metodene. Mellom 2010 og 2014 ble 199 pasienter ved 21 sykehus tildelt en av de to operasjonsmetodene ved loddtrekning (randomisering). Hovedfunn ble i 2015 publisert i det prestisjetunge Journal of the American Medical Association (JAMA). Den nye metoden reduserer ikke antall alvorlige komplikasjoner de første tre måneder etter operasjon. Pasienter operert med kikkhullsmetoden trengte oftere en ny operasjon. Ett års resultatene viste heller ingen forskjell i alvorlige komplikasjoner mellom gruppene. Derimot var det hyppigere tilbakefall av divertikulitt og bukhulebetennelse etter den nye metoden, mens flere hadde utlagt tarm etter tradisjonell kirurgi.

Tilslutt har Johannes Schultz og medarbeidere undersøkt en ny prosedyre for ukomplisert akutt divertikulitt uten antibiotikabehandling. Prosedyren ble innført ved Akershus universitetssykehus i 2013. Studien viste at behandling uten antibiotika ikke medfører hyppigere komplikasjoner eller tilbakefall.

Disse studiene viser at nye behandlingsmetoder må undersøkes i større kliniske studier før de tas inn i klinisk praksis. Alt nytt er ikke nødvendigvis best. Samtidig kan reduksjon av antibiotikabruk ved akutt divertikulitt bidra til å begrense antibiotikaresistens.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 8. mars 2018 13:27 - Sist endret 9. mars 2018 08:43