Prøveforelesning: Johannes Kurt Schultz

MD Johannes Kurt Schultz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The role of register-based randomized controlled trials in interventional surgical studies».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 8. mars 2018 13:27 - Sist endret 8. mars 2018 13:27