Disputas: Ingunn Skjørten - Lungemedisin

Cand.med. Ingunn Skjørten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pulmonary hypertension in COPD with focus on pulmonary function and exercise response.

Foto: Christopher Olssøn

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Per Gustafsson, Barn- och Ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, Skøvde, Sverige
  • 2. opponent: Forskningsgruppeleder Ida Gjervold Lunde, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Johny Kongerud, Lungeavdelingen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Jørgen Jahnsen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Avdelingsoverlege Sjur Humerfelt, Lungeavd, Oslo universitetssykehus - Aker

Sammendrag

Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) kan utvikle pulmonal hypertensjon, dvs. høyt trykk i det lille kretsløp. Dette er forbundet med økt belastning på hjertet og

høyere sykelighet og dødelighet. Høyresidig hjertekateterisering er gullstandard for å påvise pulmonal hypertensjon, men dette er en omfattende test som ikke kan utføres på alle KOLS-pasienter. Det vil derfor være nyttig å finne enklere testmetoder som kan avdekke pulmonal hypertensjon hos denne pasientgruppen.

I avhandlingen “Pulmonary hypertension in COPD with focus on pulmonary function and exercise response” har Ingunn Skjørten og medarbeidere undersøkt polikliniske KOLS-pasienter for å bestemme forekomsten av pulmonal hypertensjon. Ved høyresidig hjertekateterisering ble pulmonal hypertensjon påvist hos 27 % av KOLS-pasientene. Ytterligere 43% av pasientene hadde større trykkstigning i det lille kretsløp under sykkelbelastning enn hva som var forventet ut fra økningen i hjertets minuttvolum, en

tilstand definert som belastningsindusert pulmonal hypertensjon. I avhandlingen sammenliknes et bredt spekter av kliniske tester, der målet er å avdekke

hvilke undersøkelser som er best egnet til å identifisere KOLS-pasienter med pulmonal

hypertensjon på et tidlig stadium. For undersøkelser som er tilgjengelige ved ordinær KOLS-kontroll på lungepoliklinikken, finner vi at oksygeninnholdet i arterieblod er den viktigste markøren for pulmonal hypertensjon. Ergospirometri med sykkeltest viser seg å være nyttig for å skille mellom KOLS-pasienter med og uten pulmonal hypertensjon, men er ikke egnet

til å identifisere den gruppen KOLS-pasienter som har belastningsindusert pulmonal hypertensjon.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. mai 2018 10:50 - Sist endret 15. mai 2018 13:58