Prøveforelesning: Ingunn Skjørten

Cand.med. Ingunn Skjørten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: COPD a stable or progressive disorder: Importance of phenotypic classification and therapeutic interventions including pulmonary rehabilitation.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. mai 2018 10:50 - Sist endret 15. mai 2018 10:50