Disputas: Marina Sokolova - Indremedisin

MD Marina Sokolova ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pathogenic consequences of NLRP3 inflammasome activation in metabolic disturbances

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Adjunct Professor Sampsa Matikainen, Department of Medicine, University of Helsinki, Finland
  • Andreopponent: Professor Terje Larsen, Institutt for medisinsk biologi, UiT- Norges Arktiske Universitet
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis Thomas Sæther, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Kirsten Holven, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Ph.d. Arne Yndestad, Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus HF

Sammendrag

Overvekt og fedme øker dramatisk over hele verden, og i farvannet følger en rekke sykdommer som forsterker skadevirkningene av fedmen ytterligere. Det er ulike årsaker til at stadig flere mennesker blir overvektige. Overvekt kan skyldes usunn mat, redusert fysisk aktivitet og mer stillesitting. Overvekt øker risikoen for de fleste livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes.

Et aktivert  NLRP3 inflammasom er i stand til å spalte proformen av cytokinet IL-1β til en moden og biologisk aktiv form. IL-1β har en kraftig stimulerende effekt på inflammasjonsprosessen, som er en viktig medspiller i utviklingen av metabolske sykdommer.

I sin avhandling Pathogenic consequences of NLRP3 inflammasome activation in metabolic disturbances har Marina Sokolova undersøkt hvordan NLRP3 inflammasomet kan være viktig ved metabolske sykdommer med fokus på hjertedysfunksjon og remodelering ved fedme og oksidativ stress-indusert diabetes. Arbeidet ble utført ved å ta i bruk både celler og mus uten NLRP3 inflammasomkomponentene ASC og NLRP3 og sammenliknet dette med sykdomsutviklingen i mus som har NLRP3-genet inntakt.

Hun fant at en mettet fettsyre (palmitate) kunne aktivere NLRP3 inflammasomet i hjertefibroblaster. NLRP3 inflammasom hemming førte til betydelig reduksjon av fedme- relatert hjerteremodellering og dysfunksjon. Det ble også funnet at mus som manglet NLRP3 opprettholdt funksjonen til pankreatiske betaceller bedre under oksidativt stress, og at disse musene unnslapp diabetes i større grad enn mus som hadde inflammasomet intakt.

For å konkludere, resultatene av denne avhandlingen viser at NLRP3 inflammasomet spiller en viktig rolle i utviklingen av metabolske sykdommer.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. okt. 2018 10:53 - Sist endret 4. okt. 2018 10:53