Prøveforelesning: Marina Sokolova

MD Marina Sokolova ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: From Obesity to Cancer - Mechanisms at play

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. okt. 2018 10:53 - Sist endret 4. okt. 2018 10:53