Disputas: Øyvind Heiberg Sundby - Sirkulasjonsfysiologi

M.Sc. Øyvind Heiberg Sundby ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The effects of lower limb intermittent negative pressure on foot circulation and wound healing – Experimental and prospective studies exploring the acute circulatory and clinical effects of intermittent mild ambient subatmospheric pressure to the lower leg and foot

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Overlege Elin Laxdal, Karkirurgisk avdeling, Landspitalinn universitetssykehus, Reykjavík, Island
  • Andre opponent: Forsker Arne Seternes, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim
  • Komitéleder: Forsker Maja Elstad, Systemfysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Harald Arnesen, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Jonny Hisdal, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Effekten av pulserende undertrykk på fotens sirkulasjon og sårtilheling

Redusert blodtilførsel til benet kan føre til smerter, sår som ikke gror, og i verste fall amputasjon. Forekomsten av kroniske sår er høy blant pasienter med åreforkalkninger, diabetikere, eldre, og personer med ryggmargsskade. Antall pasienter med kroniske sår i verden er økende.

I avhandlingen “The effects of lower limb intermittent negative pressure on foot circulation and wound healing” har Øyvind Heiberg Sundby og medarbeidere studert en metode som bruker pulserende mildt undertrykk i en spesiallaget støvel på leggen og foten for å øke sirkulasjonen i benet.

Sundby og medarbeidere har vist at kontinuerlig undertrykk reduserer blodstrømmen til foten, mens pulserende undertrykk øker blodstrømmen. Metoden et testet på friske forsøkspersoner, ryggmargsskadde og pasienter med åreforkalkninger i beina. Studiene viser at metoden ikke medfører noe ubehag eller påvirkning på blodtrykket. To mindre kliniske studier på pasienter med henholdsvis perifer aterosklerotisk karsykdom og ryggmargsskadde med kroniske legg og fotsår indikerer at behandling med pulserende undertrykk i kombinasjon med sårbehandling har bedre effekt enn dagens sårbehandling.

Hovedfunnene i avhandlingen er at trykk som senkes i korte perioder gir økt blodstrøm i fotpulsåren og i huden ytterst i foten. Resultatene på sårtilheling i en randomisert kontrollert pilotstudie på ryggmargsskadde med kroniske legg- og fotsår, tyder på at det er grunnlag for å studere den potensielle kliniske gevinsten av dette videre i større randomiserte kontrollert studier.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 9. mars 2018 10:28 - Sist endret 12. mars 2018 08:47