Prøveforelesning: Øyvind Heiberg Sundby

M.sc. Øyvind Heiberg Sundby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidens for tidlig postoperativ mobilisering etter karkirurgi

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 9. mars 2018 12:16 - Sist endret 9. mars 2018 12:19