Disputas: Witold Szczesny - Eggstokkreft

MD Witold Szczesny ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Survival after treatment for epithelial ovarian cancer in Norway. A population-based register study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Christian Marth, Medizinische Universität, Innsbruck, Østerrike
  • Andreopponent: Professor Claus Kim Høgdall, Københavns Universitet, Danmark
  • Komitéleder: Professor Anne Hansen Ree, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øyvind Bruland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Torbjørn Paulsen, Kreftregisteret, Oslo

Sammendrag

Overlevelse av første tilbakefall av eggstokkreft avhenger bl.a. av hvor fullstendig operasjonen var ved førstegangsbehandling og om den var etterfulgt av kjemoterapi. Radikal fjerning av all synlig svulstvev lykkes i større grad ved universitetssykehusene. Hos radikalopererte pasienter fungerer kjemoterapi bedre og faren for utvikling av resistens mot kjemoterapien blir dermed mindre, slik at denne kan gjentas ved tilbakefall.

Vi fant at, i perioden 2002 – 2015, total overlevelse og overlevelse til første tilbakefall var dobbelt så høy for pasienter operert ved universitetssykehus enn ved sentral/fylkessykehus. Resultatene viser at beslutningen om sentralisering av eggstokkbehandling (gjennomført i Norge mellom 2005-2007) til fire regionsykehus (Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø) var en fordel for pasienter. Antall pasienter operert til ingen synlig resttumor har økt fra 30% før- til 50% etter sentraliseringen. Noen av de radikalt opererte pasientene kan igjen opereres ved det første tilbakefallet.

Dersom den andre operasjonen er like radikal, kan pasientens overlevelse dobles, sammenlignet med kvinner som behandles med kun kjemoterapi. Imidlertid lar ikke alle pasienter seg radikal-operere for annen gang grunnet spredning av kreften til steder utilgjengelig for kreftgynekologer og kirurger. Tiden lengre en tolv måneder til det første tilbakefallet og begrenset spredning av kreft sett ved computertomografi øker sjansen for vellykket operasjon. Antallet annengangs opererte per år har ligget stabilt i studieperioden. Studien var mulig å gjennomføre takket være god kvalitet på pasientdata ved førstegangsdiagnose ved Kreftregisteret. Innrapportering av tilbakefall av eggstokkreft har derimot ikke vært tilfredsstillende og krevde mye arbeid med datainnsamling. Studien belyser behov for bedring av rapportering av tilbakefall.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 1. juni 2018 10:18 - Sist endret 1. juni 2018 10:18