Prøveforelesning: Witold Szczesny

MD Witold Szczesny ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of ovarian cancer biomarkers in screening, diagnostics, prediction, prognostication, and surveillance.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. juni 2018 10:18 - Sist endret 1. juni 2018 10:18