Disputas: Fredrik Wexels - Venøs tromboembolisme

MD. Fredrik Wexels ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Markers of coagulation in urine and plasma in patients with suspected deep vein thrombosis and pulmonary embolism.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jawed Fareed, Department of Pathology, Loyola University Medical Center, USA
  • 2. opponent: Head Senior Consultant Ellen Elisabeth Brodin, Departement of hematology, Akershus University hospital, Lørenskog
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Pål Andre Holme, Department of Haematology, Division of Cancer Medicine, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Jens Ivar Brox, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Emeritus forskningsdirektør Ola Einar Dahl, Sykehuset innlandet

Sammendrag

Mistanke om blodpropp i underekstremitetene eller i lungene er en diagnostisk utfordring da kun 20% av pasientene får denne tilstanden bekreftet ved bildediagnostikk. For å redusere antallet bildediagnostiske undersøkelser brukes i dag en blodprøve til å måle en spesiell markør i blodet som avspeiler størkningsaktiviteten og sammen med symptomene avgjøre hvilke pasienter som skal undersøkes videre.

I sin avhandling Markers of coagulation in urine and plasma in patients with suspected deep vein thrombosis and pulmonary embolism har Fredrik Wexels og medarbeidere undersøkt hvorvidt en urinprøve kan erstatte blodprøven for å påvise størkningsaktivitet.

Til urinundersøkelsen ble det brukt en metode utviklet for blodanalyser. De fant at størkningsaktiviteten målt i urin var høyere hos pasienter med blodpropp i underekstremitetene enn hos de som ikke hadde blodpropp. Hos pasientene med mistenkt blodpropp i lungene var det midlertid ingen målbar forskjell. Det ble målt flere forskjellige størkningsmarkører i blodet og en i urinen. Markøren som ble undersøkt både i urin og blod hadde noe lavere diagnostisk treffsikkerhet når målt i urin og referanseblodprøven som brukes i dag ved mistenkt blodpropp hadde den høyeste treffsikkerheten.

Budskapet fra studien er at urin er et attraktivt medium for å måle størkningsaktivitet men at metoden brukt for å analysere urinprøvene må utvikles videre.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. feb. 2018 13:37 - Sist endret 26. feb. 2018 13:37