Prøveforelesning: Fredrik Wexels

MD. Fredrik Wexels ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medical and endovascular intervention of DVT - current and future aspects.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. feb. 2018 13:37 - Sist endret 1. mars 2018 09:22