Prøveforelesning: Bodil Bjerkehagen

Cand.med. Bodil Bjerkehagen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Utvikling i diagnostikk og klassifikasjon av sarkomer: Betydning for behandling og prognose.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 21. nov. 2013 12:28 - Sist endret 13. mars 2019 12:42