Prøveforelesninger i 2013

Tidligere

Tid og sted: 20. des. 2013 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

M.Phil. Gregory Emerson Reckless ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Present and future treatment strategies for negative symptoms in schizophrenia.

Tid og sted: 17. des. 2013 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Halfdan Rydbeck ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: CpG methylation and gene expression, which drives which

Tid og sted: 13. des. 2013 10:30, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. Rasmus Iversen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms of B cell tolerance and the origin of autoantibodies.

Tid og sted: 13. des. 2013 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.san. Therese Brovold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sarcopenia in old age - causes and potentials for physiotherapy

Tid og sted: 13. des. 2013 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Lene Larssen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av ernæring for overlevelse, morbiditet og livskvalitet hos pasienter med kreft i mage-tarmkanalen.

Tid og sted: 11. des. 2013 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, 0424 Oslo

M.Sc. Anne Stine Kvehaugen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Skreddersydd ernæring og helse: Hva har vi lært fra genetiske studier?

Tid og sted: 11. des. 2013 10:15, Gamle festsal, Urbygningen i Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Tale Mæhre Torjussen ved Institutt for klinisk medisin  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Årsaksmekanismer ved astma: hvordan kan epigenetikken bringe oss videre?

Tid og sted: 10. des. 2013 09:30, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Jorunn Skattum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mass transfusion protocol, when and how?

Tid og sted: 6. des. 2013 10:15, Gamle Auditorium (BU1), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Hanne Mari Hamre ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etiske og juridiske aspekter ved medisinsk forskning som omfatter kliniske undersøkelser, spørreskjemaer, biobank og bruk av registre: Prinsipielle problemstillinger belyst med eksempler fra eget forskningsprosjekt

Tid og sted: 5. des. 2013 10:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello, Ullernchaussén 70, 0379 Oslo

Cand.med. Bodil Bjerkehagen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Utvikling i diagnostikk og klassifikasjon av sarkomer: Betydning for behandling og prognose.

Tid og sted: 5. des. 2013 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Einar Lindalen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnostikk og behandling av hoftesmerter hos den unge pasienten.

Tid og sted: 5. des. 2013 10:15, Auditoriet NN05, Nye Nord (5. etg.), Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Cand.med. Ying Wang ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvalitetsvurdering av kvalitative og kvantitative studier.

Tid og sted: 4. des. 2013 14:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. Kristina Berg Lorvik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cellular immune therapy strategies in cancer.

Tid og sted: 4. des. 2013 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Katrine Verena Wirgenes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetic testing in the prevention and treatment of complex diseases.

Tid og sted: 29. nov. 2013 11:00, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.med. Pier Adelchi Ruffini ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The prospects of active immunotherapy for hematologic malignancies in the era of checkpoint inhibitors.

Tid og sted: 29. nov. 2013 10:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18, Oslo

Mphil Ylva Helland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning i pasientinformasjon og opplæring.

Tid og sted: 28. nov. 2013 10:15, Store Auditorium, Gaustad sykehus, Tårnbygningen (2.etg.), Sognsvannsveien 21, Oslo

Cand.med. Ingrid Dieset ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Comorbidity and mortality in patients with psychotic disorders

Tid og sted: 28. nov. 2013 10:15, Seminarrom A3.3067, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand. med. Anders Palmstrøm Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of IGF-1 and IGF-2 in health and disease.

Tid og sted: 27. nov. 2013 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Miriam Ragle Aure ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Computational and other approaches to distinguish between driver and passenger mutations of breast cancer.

Tid og sted: 27. nov. 2013 10:00, Store Auditorium, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Cand.med. Kristin Romvig Øvergaard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er temperament – og (når) skal det behandles?

Tid og sted: 22. nov. 2013 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Gunnbjørg Hjeltnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Antistoffer mot citrullinerte proteiner/peptider (ACPA) ved revmatoid artritt; diagnostiske, prognostiske og patogenetiske implikasjoner.

Tid og sted: 22. nov. 2013 09:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Master i helse og sosialfag Anne Marie Mork Rokstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Atferdsforandringer ved demenssykdom - effekt og betydning av ikke-farmakologiske intervensjoner på individ- og organisasjonsnivå.

Tid og sted: 21. nov. 2013 10:15, Gamle festsal, Urbygningen i Karl Johans gate 47, Oslo

Cand. med. Kristin Kaasen Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of new endoscopic techniques.

Tid og sted: 19. nov. 2013 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, 0424 Oslo

Tom William Hartgill, MBBS ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exercise during pregnancy: is it safe and is it any good?

Tid og sted: 13. nov. 2013 10:15, Auditoriet på Vinderen psykiatriske klinikk, Forskningsveien 7, 0319 Oslo

Cand.psychol. Christine Roth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intrauterine origins of neurodevelopmental disorders - an overview.