2014 - Side 5

Tid og sted: 14. mai 2014 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Cand.med. Line Sletner ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early programming of health and disease - importance of maternal characteristic and lifestyle.

Tid og sted: 14. mai 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand. med. Rune Svenningsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bruk av syntetiskt materiale ved kirurgisk behandling i fremfallskirurgi. Erfarenheter og fremtid.

Tid og sted: 9. mai 2014 10:30, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.polit. Tor-Ivar Karlsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Størrelse av utvalget og metoder for rekruttering ved kvantitative og kvalitative studier.

Tid og sted: 9. mai 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Tonje Søraas Birkenes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: AMK-sentralens funksjon i Norge og internationalt, med særlig fokus på livstruende tilstander.

Tid og sted: 9. mai 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Hedin Jeffri Jacobsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to train surgeons in laparoscopic procedures?

Tid og sted: 9. mai 2014 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

Cand. med. Morten Hagness ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Liver transplantation: Immunological mechanisms involved in tolerance, rejection and metastatic recurrence.

Tid og sted: 9. mai 2014 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

MRes Sigrid Bratlie Thoresen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of phosphoinositides in membrane traffic.

Tid og sted: 7. mai 2014 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand. med. Marianne Aarstad Merok ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kolorektalcancer med peritoneal carcinomatose: indikasjon for behandling og hva er behandlingsalternativene?

Prøveforelesningen holdes på engelsk.

Tid og sted: 29. apr. 2014 10:15, Auditoriet i Strålebygget, Oslo unioversitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Marianne Brodtkorb ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clonal evolution in follicular lymphoma; biological and clinical consequences

Tid og sted: 29. apr. 2014 10:15, Seminarrom 2 (B2.U002), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand. med. Jan Magnus Fredheim ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sleep and sleep disorders in obese people.

Tid og sted: 25. apr. 2014 10:15, Seminarrom 3 (B1.1017), Oslo universitetssykehus H Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand. san. Jørn Isaksen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidensbaserte behandlingsmetoder ved autismespektrum-forstyrrelser.

Tid og sted: 25. apr. 2014 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M. Sc. Randi Opheim ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bruk av pre- og probiotika i behandling av inflammatorisk tarmsykdom: KAM eller "evidence-based medicine"?

Tid og sted: 25. apr. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand. san. Yngve Røe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Utvikling og kvalitetssikring av instrumenter for vurdering av funksjon; metoder og utfordringer.

Tid og sted: 23. apr. 2014 15:00, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Jarle Bruun ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Relevance of gap junctions in cancer progression and therapy

Tid og sted: 23. apr. 2014 10:15, Seminarrom 3, B1.1017, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Ane Eidahl Konglund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Neurosurgical planning, functional localization and neuronavigation.

Tid og sted: 11. apr. 2014 10:15, Seminarrom 3 B1.1017, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M. Sc. Erik Sebastian Vik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Physiology and pathology of base deamination in DNA

Tid og sted: 11. apr. 2014 09:00, Auditorium Nye Nord 5 etg (NN05), Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Cand. med. Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vitamins in the pathogenesis of multiple sclerosis: causes or confounders?

Tid og sted: 10. apr. 2014 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.med. Reidunn Jetne Edelmann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of endothelial cells in inflammation and infection

Tid og sted: 9. apr. 2014 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.med. Lene Bergendal Solberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medikamentell behandling av osteoporose i dag og i fremtiden

Tid og sted: 9. apr. 2014 09:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.scient. Magne Skårn ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: MicroRNAs in cancer: regulators of stemness and oncogenesis

Tid og sted: 4. apr. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Kirsten Lundgreen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How does understanding the biology of rotator cuff tendon tears influence surgery?

Tid og sted: 3. apr. 2014 09:30, Lille auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

MBBS, MPH, M.Sc. Himanshu Joshi ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mapping molecular mechanisms in cancer - Setting the stage for personalized therapy?

Tid og sted: 2. apr. 2014 10:15, Kreft og infeksjonsenteret (KIS) 1. et. - aud. Kreftsenteret, Bygg 11, Ullevål, rom US 1101062

M. Sc. Camilla Stormo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pseudogener - definisjon, opprinnelse og funksjon

Tid og sted: 26. mars 2014 10:15, Store Auditorium på AHUS

Cand. med. Helene C. Dale Østerholt ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Oksidativt stress og anti-oksidant behandling ved lungesykdommer hos nyfødte.

Tid og sted: 26. mars 2014 09:15, Auditoriet, Lærings- og mestringssenteret, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18

Cand.med. Marthe Thoresen Mæhlen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How and when to calculate statistical power in clinical research.