2014

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2014 10:15, Rødt auditorium 2 (B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Marie Cecilie Paasche Roland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Maternell helse og svangerskapsutfall.

Tid og sted: 18. des. 2014 10:15, Auditorium Nye Nord 5 etg (NN05), Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Cand.psychol. Hege Therese Størksen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gender differences in risk factors for mental disorders.

Tid og sted: 17. des. 2014 10:15, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A, 0373 Oslo.

M.Sc. Dawit Shawel Abebe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The long-term evolvement of disordered eating: Discuss the implications for risk factor research and for the development of prevention strategies."

Tid og sted: 17. des. 2014 10:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Jonas Paulsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 3D structural models of the genome from chromosome interaction data.

Tid og sted: 16. des. 2014 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Eline Bredal Furenes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Omega-3 fatty acids and low-grade inflammation in humans - a review of the current evidence.

Tid og sted: 15. des. 2014 09:15, Auditoriet i Kreftsenteret (bygg 11), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Espen Berner ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The uterine cervix - structure, function and clinical implications.

Tid og sted: 12. des. 2014 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Roy Bjørkholt Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vurdering av smertefølsomhet, metoder og klinisk relevans.

Tid og sted: 12. des. 2014 10:15, Auditorium BU1, Radiumhospitalet, Ullernchausséen 70, Oslo.

Cand. med. Ulla Randen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Molecular basis for development and progression of lymphoproliferative diseases".

Tid og sted: 12. des. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Øystein Skare ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilke pasienter med langvarige skuldersmerter skal opereres?

Tid og sted: 12. des. 2014 10:15, Auditoriet, Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Ullernchausseen 70, 0310 Oslo

Cand.med. Milan Spasojevic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Arvelig tarmkreft - syndromer, utredning, behandling, profylakse og veiledning.

Tid og sted: 12. des. 2014 09:15, Auditoriet i Kreftsenteret (bygg 11), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

MA Ida Frugård Strøm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Polyvictimization - impact on physical and mental health.

Tid og sted: 11. des. 2014 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Sandra Jernström ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hormone-dependent cancers - Comparative analysis of classification, disease mechanisms and treatment strategies

Tid og sted: 10. des. 2014 10:15, Rødt auditorium 2 (B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Ewa Pomianowska ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personalized medicine in pancreatic cancer management - how does biomarker status and histopathophysiology influence and guide clinical management today and tomorrow?

Tid og sted: 9. des. 2014 10:15, Grønt auditorium (B1), Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

Cand.med. Ingvil Krarup Sørbye ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Use of migrant studies to evaluate disease aetiology."

Tid og sted: 8. des. 2014 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog

Cand.med. Ashi Sarfraz Ahmad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges in use of administrative registers in stillbirth research.

Tid og sted: 8. des. 2014 09:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

Cand.med. Synne Jenum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Tuberculosis - challenges and opportunities for prevention".

Tid og sted: 4. des. 2014 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog

Cand.med. Janne Mykland Hilde ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prognostiske faktorer ved ulike former for pulmonal hypertensjon. Relevans for klinisk utredning og oppfølging.

Tid og sted: 4. des. 2014 10:15, Rødt auditorium 2 (B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Anna-Maria Hoffmann-Vold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pulmonal arteriell hypertensjon ved autoimmune sykdommer - patogenese, screening, diagnose og behandling.

Tid og sted: 4. des. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Ida Neergård Sletten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ortopedisk og håndkirurgisk håndtering av håndbrudd de siste 20 årene.

Tid og sted: 1. des. 2014 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog

Cand.med. Antje Sundseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Den menneskelige hjernes plastisitet og rehabilitering.

Tid og sted: 28. nov. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Anne Charlotte Brun ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Perinatal  morbidity and associations with later cerebral palsy and epilepsy.

Tid og sted: 28. nov. 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (bygg 11), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Leiv Otto Watne ved Institutt for klinisk medisin vil prøveførelese over det oppgitt emne: Delirium in acute hospital care – prevalence, risk factors and treatment.

Tid og sted: 14. nov. 2014 10:00, Store auditorium, Ahus, Sykehusveien 25, Lørenskog.

Cand.med. Eva Astrid Øverland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Multiprofesjonell simuleringstrening i obstetrikk. Hva er evidens og potensialet?».

Tid og sted: 13. nov. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.polit. Kariann Krohne ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En kritisk refleksjon og diskusjon over bruken av Erving Goffmann som teoretisk ramme for studien basert på hva andre relevante teoretikere kunne ha bidratt med.

Tid og sted: 7. nov. 2014 10:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Ida Jonson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of DNA repair in monogenetic diseases.