Prøveforelesning: Anne Helbig

Cand.med Anne Helbig ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Risk factors for and etiology of intrauterine growth restriction".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 3. okt. 2014 09:06 - Sist endret 13. mars 2019 13:11