Prøveforelesning: Frøydis Kristine Bruvik

M.Sc. Frøydis Kristine Bruvik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Psykososiale intervensjoner for pasienter med demens og deres pårørende i ulike kulturer.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 7. mai 2014 07:17 - Sist endret 13. mars 2019 12:27