Prøveforelesning: Eva Astrid Øverland

Cand.med. Eva Astrid Øverland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Multiprofesjonell simuleringstrening i obstetrikk. Hva er evidens og potensialet?».

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen.
 

Publisert 31. okt. 2014 08:28 - Sist endret 13. mars 2019 12:14