Prøveforelesning: Charles Filip

Cand.med. Charles Filip ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of Obstructive sleep apnea in children with cleft-lip and palate..

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 14. jan. 2014 12:39 - Sist endret 13. mars 2019 12:49