Prøveforelesning: Irene Grundvold

Cand.med. Irene Grundvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tromboemboliske komplikasjoner ved AF og nyere behandlingsmetoder.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 13. mai 2014 12:52 - Sist endret 13. mars 2019 13:08