Prøveforelesning: Jon Birger Haug

Cand.med. Jon Birger Haug ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effects of interventions on antibiotic use in hospitals.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 12. sep. 2014 14:47 - Sist endret 13. mars 2019 13:01