Prøveforelesning: Henok Kassahun

M.Sc. Henok Kassahun ved Bioteknologisenteret i Oslo avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Origins and processing of uracil in DNA and roles in human disease

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 13. feb. 2014 08:47 - Sist endret 13. mars 2019 12:23