Prøveforelesning: Anne-Brita Knapskog

Cand.med. Anne-Brita Knapskog ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Psykometriske tester i praktisk diagnostikk av demens og depresjon - nytteverdi og fallgruver.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 22. mai 2014 09:05 - Sist endret 13. mars 2019 13:03