Prøveforelesning: Andres Neset - Anestesiologi

Cand.med. Andres Neset ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hjertelungeredning av barn utenfor sykehus.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 20. jan. 2014 14:47 - Sist endret 13. mars 2019 13:23