Prøveforelesning: Anja Nilsen

M.Sc. Anja Nilsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Jumonji domain containing proteins and their role in chromatin regulation.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 3. jan. 2014 11:26 - Sist endret 13. mars 2019 12:46