Prøveforelesning: Ingrid Kristine Ohm

M.Sc.Pharm. Ingrid Kristine Ohm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: On the role of pattern-recognition receptors, an overview.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud 
 

Publisert 24. okt. 2014 13:38 - Sist endret 13. mars 2019 12:13