Prøveforelesning: Ulla Randen

Cand. med. Ulla Randen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Molecular basis for development and progression of lymphoproliferative diseases".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 28. nov. 2014 10:41 - Sist endret 13. mars 2019 12:31