Prøveforelesning: Ida Charlott Svege

M.Sc. Ida Charlott Svege ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Weight loss and exercise in hip osteoarthritis: effects, evidence and mechanisms.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 10. juni 2014 12:42 - Sist endret 13. mars 2019 12:17