Prøveforelesning: Ingrid Amalia Havnes

Cand. med Ingrid Amalia Havnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepet "antisocial self" i et kritisk samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Disptuas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 16. jan. 2015 08:24 - Sist endret 13. mars 2019 10:49