2015

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2015 10:15, Seminarrom 3, B1.1017, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

M.Sc Patience Kuona ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Childhood development during deficiencies in micro- and macronutrients."

Tid og sted: 18. des. 2015 10:15, Blått auditorium 3, Rikshospitalet

Cand.med. Kristian Amundsen Østby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forklaringer på den sosiale gradienten i tildeling av uførepensjon.

Tid og sted: 15. des. 2015 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog.

Cand.med Ingrid Dannevig ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hypoxic-ischemic encephalopathy in neonates: Incidence, pathophysiology, and long term outcome.

Tid og sted: 15. des. 2015 10:15, Seminarrom 1 (B2.U001), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Sigrid Næss ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Autoimmune leversykdommer: epidemiologi, diagnostikk og behandling

Tid og sted: 14. des. 2015 10:15, Rødt auditorium (2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Hanne Aaserud Aulie ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kardiovaskulære manifestasjoner ved revmatisk sykdom

Tid og sted: 14. des. 2015 10:15, Rødt auditorium, 1.etg. Patologibygningen (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

Cand.med. Elisabeth Kleppa ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What are the public health implications of FGS-STI (including HIV) coinfection?.

Tid og sted: 11. des. 2015 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Ida Gregersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cytokines and nonresolving inflammation in autoimmune diseases and conditions of chronic inflammation

Tid og sted: 11. des. 2015 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

Cand.med. Geir Larsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: State of the art diagnosis of TBC.

Tid og sted: 11. des. 2015 09:15, Ullevål sykehus 11 kreftsenteret, Aud. 1.et, Thulstrups gate

Cand.med. Marte Wendel Gustavsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personalized/precision medicine and management of multiple sclerosis - current status and future perspectives.

Tid og sted: 10. des. 2015 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

Cand.med. Marte Christine Rognstad Mellingsæter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hemodynamic adjustments to the upright posture with emphasis on autonomic regulation.

Tid og sted: 8. des. 2015 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Sigmund Brabrand ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Curative treatment for prostate cancer - what is achieved?

Tid og sted: 7. des. 2015 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello.

MD Ruixia Huang ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cancer stem cell targeted therapies: Challenges and opportunities.

Tid og sted: 4. des. 2015 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Tone Lise Åvitsland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Utredning og behandling av kroniske magesmerter hos barn

Tid og sted: 30. nov. 2015 10:15, Auditorium i 5. etasje, Nye nord, Akershus Universitetssykehus, 1478 Lørenskog.

Cand.med. Anke Meta Christina Neukamm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Risk factors and biomarkers for cardiovascular disease. A critical approach.

Tid og sted: 27. nov. 2015 10:15, Rotunden på Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.med. Lasse Pihlstrøm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Novel approaches for studying the genetics of common disease.

Tid og sted: 27. nov. 2015 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

Cand.med. Sigrid Nordang Skårn ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cardiovascular risk assessment as a tool for clinical decision making in hypertension.

Tid og sted: 26. nov. 2015 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Bygg 36, OUS Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Ragnhild Helseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Advances in our understanding of the pathogenesis and treatment of chronic heartfailure.

Tid og sted: 23. nov. 2015 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Andreas Midbøe Hoff ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms of nucleosome and chromatin dynamics

Tid og sted: 23. nov. 2015 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.psychol. Katharine Cecilia Williams ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Psykisk helse ved funksjonshemning: risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Tid og sted: 20. nov. 2015 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2

M.Sc. Christine Sommer ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Helsemessige konsekvenser for mor, foster og barn av at andelen overvektige gravide kvinner øker.

Tid og sted: 20. nov. 2015 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

M.Sc. Anette Winger ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av "kontekst-sensitiv terapeutisk effekt" ved randomiserte, kontrollerte og dobbel-blinde terapeutiske forsøk på pasienter med langvarige helseproblem - med fokus på ungdommer.

Tid og sted: 17. nov. 2015 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Marta Switlyk ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Comparison of different imaging methods (conventional radiography, CT, bone scintigraphy, SPECT, PET and MRI) for the diagnosis and treatment monitoring of spinal metastases

Tid og sted: 13. nov. 2015 10:15, Rødt Aud 2. Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.med. Kari Anne Bjørnarå ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Premotorisk Parkinsons sykdom.

Tid og sted: 13. nov. 2015 10:00, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Daniel de la Rosa Carrillo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Affinity assay of sub cellular proteomes - from method development towards clinical applications in dermatology

Tid og sted: 6. nov. 2015 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Marina Vietri ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Membrane trafficking and neurological disease.