Prøveforelesning: Lina Herstad

Cand.med. Lina Herstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Myter og sannhet om alder og reproduksjon.

Disputas

Se disputas.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 22. mai 2015 07:46 - Sist endret 13. mars 2019 10:59