Prøveforelesning: Janne Beathe Kjersem

Cand.med. Janne Beathe Kjersem ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the role of biomarkers in multimodal management of patients with metastatic CRC?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 28. mai 2015 10:05 - Sist endret 8. feb. 2022 13:22