Prøveforelesning: Espen Eivind Lindholm

Cand.med. Espen Eivind Lindholm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hjertesviktpasienten. Vurdering, forberedelse og anestesiologisk behandling ved større nonkardiell kirurgi.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 7. mai 2015 09:52 - Sist endret 8. feb. 2022 13:18