Prøveforelesning: Ada H.V. Repetto-Llamazares

PhD in Engineering, Master in Physics Ada H.V. Repetto-Llamazares ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Recent developments of therapeutic radiopharmaceuticals in cancer

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 19. mai 2015 14:58 - Sist endret 11. feb. 2022 07:54