Prøveforelesning: Katharine Cecilia Williams - Klinisk arbeidspsykologi

Cand.psychol. Katharine Cecilia Williams ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Psykisk helse ved funksjonshemning: risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.
 

Publisert 12. nov. 2015 09:54 - Sist endret 12. nov. 2015 09:55