Prøveforelesning: Tor Magne Bjølseth

Cand.med. Tor Magne Bjølseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nyere stimuleringsteknikker ved depresjon: rTMS, VNS og DBS. Bør disse behandlinger innføres i helsevesenet?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 19. mai 2016 09:54 - Sist endret 19. mai 2016 09:54