Prøveforelesning: Sunniva Stordal Bjørklund

M.sc. Sunniva Stordal Bjørklund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Single cell sequencing: methods and applications in cancer research

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 26. mai 2016 12:34 - Sist endret 27. mai 2016 12:41