Prøveforelesning: Brit Andenes Blaauw

Cand.med. Brit Andenes Blaauw ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Oppmerksomhetssvikt hos ungdom - årsaker og nevrobiologisk korrelat.

Disputas

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

Publisert 29. jan. 2016 09:39 - Sist endret 29. jan. 2016 09:45