Prøveforelesning: Marion Ingeborg Boldingh

Cand.med. Marion Ingeborg Boldingh ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: MG som modellsykdom for å forstå antistoffmedierte nevrologiske sykdommer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. okt. 2016 10:07 - Sist endret 14. okt. 2016 10:08