Prøveforelesning: Siri Brelin

Cand.med. Siri Brelin ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan relevant og systematisk kartlegging og klassifisering av allmennstilstand, symptomer og smerter hos kreftpasienter bidra til bedre målrettet palliativ behandling?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 8. juni 2016 13:39 - Sist endret 8. juni 2016 13:47