Prøveforelesning: Kristin Halvorsen Hortemo

Cand.med. Kristin Halvorsen Hortemo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Muscle fatigue - challenges of protocol selection and outcome measures for the assessment of muscle function

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 5. des. 2016 10:48 - Sist endret 5. des. 2016 10:49